Kościół Narodzenia
Najświętszej Marii Panny

Sanktuarium Matki Bożej Piaseckiej Królowej Pomorza i Matki Jedności

Madonna z Dzieciątkiem
koronowana
8 września 1968

Diecezja Pelplińska

Obraz MB

Zabytkowy gotycki kościół w Piasecznie jest najstarszym sanktuarium maryjnym Pomorza. Kościół ten został zbudowany w roku 1347 przez Krzyżaków. Na przełomie XIV i XV wieku dobudowano trójnawową świątynię, przekształcając dawny kościółek  prezbiterium nowego. W tym czasie opiekę nad sanktuarium sprawowały ss. benedyktynki z Chełmna. Ich ksieni Małgorzata zabiegała o pomoc gdańszczan w utrzymaniu tego żywotnego ośrodka maryjnego.
Gotycka figura Madonny z Dzieciątkiem, wielkości 110 cm, wykonana jest w drewnie lipowym. Pochodzi z warsztatu nieznanego mistrza, tworzącego w stylu "Madonn na lwach", z kręgu artystycznego Śląska i Pomorza w II po łowie XIV wieku.
Jak głosi tradycja, w końcu wieku XIV wozem do Gniewu jechał smolarz, wioząc ze sobą sparaliżowanego syna. W czasie odpoczynku ojciec zasnął. Choremu chłopcu ukazała się Matka Boża, polecając podejść do siebie. Kaleka wstał i doznał cudownego uzdrowienia. Wieść o tym nadzwyczajnym wydarzeniu szybko się rozeszła. Na podstawie podanego przez uzdrowionego chłopca opisu Matki Bożej w chwili udzielenia łaski powrotu do zdrowia, anonimowy rzeźbiarz ok. roku 1380 wykonał figurę uśmiechniętej Madonny, którą umieszczono w kościele, gdzie zasłynęła licznymi cudami. Nabrały one takiego rozgłosu, że ówczesny biskup kujawsko-pomorski Mikołaj Gniewosz wyznaczył w roku 1645 specjalną komisję do ich zbadania i w 1649 roku potwierdził kult figury Matki Bożej w Piasecznie.
Od czasu koronacji kult Królowej Pomorza stale się rozwijał, a liczba pielgrzymów wzrastała z roku na rok. W roku 1978 papież Paweł VI nadał łaskami słynącej figurze ekumeniczny tytuł Matki Jedności, bowiem duszpasterze tego sanktuarium, zatroskani o przywrócenie jedności wśród chrześcijan, wspierali modlitewnie wraz z pielgrzymami działalność ekumeniczną w Polsce.

Piaseczno_10.jpg
Piaseczno_06.jpg
Piaseczno_01.jpg
Piaseczno_02.jpg
Piaseczno_07.jpg
Piaseczno_05.jpg
Piaseczno_08.jpg
Piaseczno_09.jpg